Град Долна баня се намира в Югозападна България. Разположен е в живописната Долнобанска котловина, край десния бряг на река Марица. На юг се загражда от северните склонове на Рила планина, а на север опира в подножието на Септемврийски рид. Населението в община Долна баня възлиза на 4 736, което измерено в процентно изражение е около 1,9% от населението на Софийска област или около 0,058% от населението на България към дадения момент.

 

stoqnСтоян Стоянов

stoqn-d.banqЗавършил съм Професионална Гимназия „Христо Ботев”гр.Долна баня - специалност „Техник-лесовъд”. Работя като общностен модератор в Център за развитие на общността – гр.Долна баня, воден от идеята, че „всеки човек,независимо от етноса,културата или религията,трябва да има своя равен старт в живота”,за да може всеки да се чувства пълноценен и равноправен гражданин,с респект към гражданските си задължения. А това е в полза на цялото общество !

 

svetlaСветла Карагьозова

svetla-d.banqРаботя като общностен модератор в Център за развитие на общността-гр. Долна баня, защото познавам проблемите и трудностите, с които ежедневно се сблъскват хората от ромската общност. Моята цел е да помогна за преодоляването им!