Община Кнежа е разположена в Северозападна България на 30 км. южно от р. Дунав, в равнината между р. Искър – на изток , р. Скът на запад и Предбалкана – на юг. Простира се на площ от 317 812 дка , а само общинският център е разпрострян върху 7 кв. км. Площ. Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Кнежа премина в Плевенска област и включва четири населени места – гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

 

borko-knejaБорко Боянов Мишев

Завършил съм ПГМЕТ,,Хр.Смирненски“, специалност –Оператор на металорежещи машини. Работя като общностен модератор в ЦРО- Кнежа към ЦМЕДТ „Амалипе“. Харесвам работата си и се радвам, че съм на тази позиция, защото имам възможността да помагам на моите съграждани да се изградят като свободни и морални личности, способни да работят и живеят заедно, да общуват по между си, да поемат отговорности в демократично гражданското общество.

 

elena-knejaЕлена Славинова Алексиева

Завършила висше образование, специалност „социални дейности”, образователна степен- професионален бакалавър в МК към МУ”Проф. д-р Параскев Стоянов”. Работя като общностен модератор в ЦРО- Кнежа към ЦМЕДТ „Амалипе”. Със стартирането на проекта за мен се появи лъч надежда ,че ще се намери пътя за удовлетворяването на желанията и потребностите на ромското общество. Надежда,че нашите съграждани ще получат пълноценни знания, умения и компетентности от наша страна. Желанието ми е хората да „отворят” очите си и да осъзнаят, че живота и бъдещето им е в техни ръце.Трябва да развиваме творческите си заложби и способности, да изграждаме умения и навици за здравословен начин на живот и да знаем, че сме еднакво конкурентноспособни на пазара на труда.

Девиз: „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.” и „Всеки изход е вход за някъде”.