Миладиновци е село в Община Илинден около град Скопие . Населението на с. Миладиновци до голяма степен се препитава със селско стопанство. Това се дължи на местоположението на селото в плодородната равнина на района Скопие. Според данни на Националния Ромски Център , в момента над 130 ромски семейства живеят в с.Миладиновци , или около 421 жители , които живеят в ромското селище.

irfan-macedonia

Ирфан Мартез

Аз работя като модератор в Центъра за развитие на общността- с. Миладиновци с цел: мотивация , насърчаване и подкрепа на младите роми да реализират своите основни човешки права, които ще ги накарат да се чувстват равни с другите етнически общности. Когато имаш една мечта и ти вярваш в тази мечта ще стане реалност.

 

 

 

 

 

anita-macedonia

Анита Димитриевска

Аз работя като модератор в Центъра за развитие на общността - с. Миладиновци . Липсата на информация е основната бариера пред ромите и причина те да се маргинализират като общност. Ние се стремим да пробие бариерата чрез образование и информиране , с насочване към съответните органи, които предлагат възможности за подобряване на социално -икономическото положение на младите роми.