Раднево е град в  Южна България. Той се намира в Област Стара Загора и е в близост до град Гълъбово. Градът е административен център на община Раднево. Името на селището до 1906 година е Радне махле. Градът е четвърти по големина в област Стара Загора, след Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Град Раднево е разположен в източните части на Горнотракийска низина. Икономиката на града и селищата от общината е основно изградена въз основа на развитието на енергийния комплекс Марица изток. Това предопределя Раднево като една от най-богатите общини, а нейното население е с едни от най-високите средни доходи за страната. Населението на общината е 19 000 души от различни етноси.

 

Gelka picГелка Мишева Овчарова

Завършила съм средно специално образование, специалност „Промишлена електроника и електротехника” в гр. Елхово.Работя като общностен модератор в Център за развитие на общността - гр. Раднево. Харесва ми да общувам с хора, да мога да дам нещо от себе си и от личното си време, за да допринеса за промяната и развитието на моята общност. Работата изисква доста смирение и търпение, но когато успея да помогна на някой и видя усмивката на лицето му се чувствам още по – удовлетворена.

 

Gancho picГанчо Дойчев Недялков

Завършил съм средно специално образование, специалност „Добивни и строителни минни технологии” в гр.Раднево. Работя като общностен модератор в Центъра за развитие на общността - гр.Раднево, защото искам младите хора да променят цялостната си нагласа към живота и да станат активни граждани. Харесва ми да работя за развитието на ромската общност.