Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската равнина.

Площ:  508 кв.км.
Население:   14 719
Населени места:  22 населени места

 

Tunai-strajicaТунай Татаров:

Завършил съм средно-специално в П ГСС ”Марко Ангелов”, с.Камен през 2007 год., специалност „Земеделски техник”, също така съм завършил квалификация за оператор на компютър, специалност „Текстообработване” към Центнър за профисионално обучение ”ГелеСофт” гр.Горна Оряховица.

Работя в Център за развитие на общността- гр.Стражица, защото искам да дам своя принос за развитието и модернизирането на ромската общност.

 

Ani-strajicaАнелия Асенова

Завършила съм средно-специално образовани в СОУ „Ангел Каралийчев”-гр.Стрaжица.

Работя в „Амалипе”, за да насърчавам хората от общността да променят своето виждане и да започне промяната - младите хора да продължат своето образование,да се предотвратяват ранните бракове и да могат всички да изказват своето мнение.

Провеждам кампании и беседи, разговарям с хората за наболелите проблеми и се опитвам да им помогам с каквото мога.

 

 

 

    Град Лясковец принадлежи към Великотърновска област и е център на община, която граничи с Община Горна Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община Велико Търново. Общата ѝ площ възлиза на 117 542 дка. В границите ѝ влизат 6 населени места - град Лясковец с площ 213 ха и петте съставни села с площи както следва: с.Джулюница - 186,3 ха, с.Козаревец - 153,7 ха, с.Добри дял - 186,3 ха, с.Драгижево - 91,1 ха и с.Мерданя - 89,8 ха.

Населението на общината наброява около 15 000 души, около 9 500 от които живеят в гр. Лясковец, 2 100 в с. Джулюница, 1 200 в с. Добри дял, около 900 в с. Козаревец, 700 в с. Драгижево и 600 в с. Мерданя. От общия брой на жителите около 48% са мъже и 52% - жени. По възрастова структура населението е приблизително както следва: до 18 г. - 13%; население в трудоспособна възраст - 55% и население в пенсионна възраст - 32%.

 

valioВалентин Николаев Димитров

На 30г. от гр. Лясковец, роден в гр. Шумен на 29.10.1982г. Завършил съм Техникум по механотехника "Васил Левски", гр. Горна Оряховица, специалност "Двигатели с вътрешно горене". Произхождам от семейство на музиканти. В момента работя, като модератор в Център за развитие на общността - гр. Лясковец . Работя на тази позиция, защото вярвам, че по този начин мога да помогна на ромската общност и да допринеса за промяна на нагласата на другите спрямо ромите.

Девиз: "Напред и нагоре!“