Център Амалипе - http://amalipe.com/

Европейска Комисия - http://ec.europa.eu/

Министерство на образованието, младежта и науката - http://www.minedu.government.bg/news-home/

Министерство на здравеопазването - http://www.mh.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика - http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Агеция за социално подпомагане - http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/

Община Долна баня - http://dolna-banya.net/

Община Кнежа - http://www.kneja.acstre.com/

Община Раднево - http://radnevo.acstre.com/

Община Стражица - http://strazhitsa.e-gov.bg/